Bjedstrup Aftenhøjskole

Bjedstrup Aftenhøjskole

skolen_til_siteprogram_250x169.jpg

FOREDRAGSRÆKKE 1

Forskning på slap line – infektioner mv.
Forsker Lars J. Østergaard
Torsdag 01. november kl. 19.30
Lars Østergårds interesseområde har gennem de seneste år været alvorlige infektionssygdomme som meningitis og HIV, og hvordan disse infektioner kan undgås. Han har arbejdet intenst med at forstå, hvordan vacciner og kroppens reaktion på mikroorganismer hænger sammen, og hans ultimative mål er at udvikle en effektiv HIV-vaccine.

Gensyn med mellemkrigstiden – hvad kan vi lære af den?
Lektor Jørgen Møller
Torsdag 15. november kl. 19.30
Mellemkrigstiden bliver ofte brugt som skræmmebilledet på en mørk tid.
Det er den periode, vi refererer til, når vi er bange for, om nutidens demokratier er på vej til at bryde sammen pga. økonomiske kriser, udemokratiske stormagter, antidemokratiske strømninger og populisme. Jørgen Møller belyser, hvad mellemkrigstiden kan fortælle os om vor tids demokratier og deres evne til at modstå kriser – og hvorfor historien ikke ukritisk kan bruges som et spejlbillede.


Om EU og flygtningepolitikken – Dialog og debat

EU-sagkyndig Helga Molbæk-Steensig - Torsdag 29. november kl. 19.30
Der er lagt op til et friskt pust på dit måske svære valg, når den unge og erfarne Helga Molbæk-Steensig fra DEO indleder torsdagens dialog og debat om det kommende EU-parlamentsvalg i maj 2019.
DEO står for Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, og der bliver også plads til de mange spørgsmål, når projektleder og analytiker Helga Molbæk-Steensig giver både oplæg og svar på tiltale omkring de aktuelle udfordringer i et Europa, vi både med- og modvilligt er blevet en vigtig del af.
Forandringens vinde blæser over Europa, og med torsdagens debatoplæg i Bjedstrup Aftenhøjskole søger vi at bidrage til en bedre forståelse af de temaer, vore folkevalgte medlemmer af EU-Parlamentet kommer til at arbejde med; - og hvordan vores valg får betydning for EU’s fremtid.


Silkevejen – Fra Beijing til Istanbul - et rejseforedrag
Eventyrer og forfatter Lene Kohlhoff Rasmussen
Torsdag 13. december kl. 19.30 (Luciaoptog fra kl. 19?)
En spændende beretning om at rejse i fodsporene af svundne tiders handels- og opdagelsesrejsende. Rejsen foregår over land med moderne højhastighedstog, gamle ramponerede busser, deletaxaer, til fods og til hest. Undervejs bor hun bor hos nomadefamilier og bjergbønder og det kræver stort vovemod at rejse på egen hånd gennem bl.a. det krigshærgede lande. Men det var også et møde med smuk natur, spændende kultur, historie og umådelig gæstfrihed.

FOREDRAGSRÆKKE 2

Kaffe og kage mellem krudt og kugler
Diakon og’Soldatermor’ Ruth Brik Christensen -
Torsdag 10. januar kl. 19.30
Oplev et levende foredrag (m. billeder) om oplevelser blandt udsendte danske soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og brygget kaffe, hun har også lagt øre til soldaternes oplevelser. Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth hver aften givet små glimt af kristendommens trøst og budskab om kærlighed. Den 60-årige diakon har både oplevet udsendte danske soldater i Irak, to forskellige steder i Afghanistan og i Libanon.

Historier om ’Gale Thorsen’
Arkivar Kenn Tarbensen -
Torsdag 24. januar kl. 19.30
Fabrikant G. A. L. Thorsen, i folkemunde kaldt “Gale Thorsen” var en iderig og kontroversiel erhvervsmand, bl.a. som følge af jordspekulationer og evindelige trakasserier med skattemyndighederne. Han kørte i Cadillac, gik i træsko og strøede om sig med kvikke bemærkninger til journalister, der vidste, at et interview med Thorsen altid var godt stof. Da der ikke er bevaret arkivalier, har avisomtaler givet anledning til mange myter om hans virke.

Om Genforeningen og grænselandet – dengang og nu
Generalkonsul Kim Andersen -
Torsdag 07. februar kl. 19.30
Centralt for Kim Andersen er nu, at borgerne i grænselandet – og det øvrige Danmark – skal informeres endnu bedre om den fælles dansk-tyske historie, og her findes ingen bedre anledning end det 100-årsjubilæum for genforeningen med Sønderjylland, som fejres i 2020.”Der vil blive initiativer i forhold til skolerne med henblik på at give skolebørnene mere viden om danmarkshistorien. Det er også en lejlighed til at fortælle om og bekræfte det gode forhold mellem Danmark og Tyskland, som har udviklet sig gennem årene,” siger Kim Andersen.

Vejen til borgmesterposten
Borgmester Jørgen Gaarde -
Torsdag 21. februar kl. 19.30
Skanderborgs mangeårige borgmester, Jørgen Gaarde fortæller om sin vej til posten som borgmester. Fra han som ung socialdemokrat valgte kommunalpolitik og blev medlem af byrådet i 1998 til han i 2009 blev valgt som borgmester. I 2017 blev han genvalgt for 3. gang. Gaarde fortæller om starten i kommunalpolitik, om sin baggrund og om de personlige målsætninger, der førte til borgmesterposten.
Han kommer både rundt om politiske udfordringer og mange hverdagsoplevelser, der følger med den betydningsfulde post, han varetager i sin kommune.


Musikforedrag om Halfdan Rasmussens liv og digtning
Fortæller, musiker og sanger Jeanette Ulrikkeholm
Torsdag 07. marts kl. 19:30

Jeanette Ulrikkeholm fortæller, synger og spiller sig gennem den velkendte digt- og sangskat under devisen ”Hvem har malet himlen blå? Akkompagneret på guitar og lut, - og alle kan synge med på fællessangene.


Alle ovenstående foredrag afholdes på Bjedstrup Skole, Bjedstrupvej 1, 8660 Skanderborg

TILMELDING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Ry Aftenskole www.ryaftenskole.dk
Tlf. 8689 2000
info@ryaftenskole.dk